Toaniel

Dit bin de titels fan de stikken dy’t spile binne.

 

2018 – Amateurs

2017 – Blowing

2016 – Jiskebakky’s

2015 – Lamelos

2014 – De Ferflokten (Fools fan Neil Simon)

2013 – Liuwekening

2012 – Hotel de Botel

2011 – Paddy’s lot (Waking Ned Devine)

2010 – Kâlde kak en tatoeaazje

2009 – Dokterke boartsje

2008 – De hommelske rykdom fan Marco Kloosterboer

2007 – In goede freon en kollega