Ut de âlde doas

01.04.2017

Op de Facebook side fan kafee de gekroonde Leeuw kaam dit moaie plaatsje foarby.
In âlde rekken út 1938 foar it Frysk Selskip Arum. Moai om ris werom te sjen.

fsa alde rekken